LEGALIZACIJA OBJEKATA

Zakon o legalizaciji objekata.
Po tom se zakonu mogu legalizirati svi objekti koji su bez akta kojim se odobrava gradnja izgrađeni, dograđeni ili je gradnja započeta između 15. 02. 1968. i 21. 06. 2011., uz određene uvjete koji su predviđeni Zakonom o legalizaciji objekata.
Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju.
(koji zamjenjuje građevinsku i uporabnu dozvolu).
Kad ste legalizirali svoje objekte i posjedujete za njih Rješenje o izvedenom stanju, potrebno je upisati građevinu u katastar i gruntovnicu. Temeljem Rješenja o izvedenom stanju izrađuje se Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama, čija je svrha evidencija objekata u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama, čijom se provedbom usklađuje stanje na terenu i gruntovnici.