ETAŽNI ELABORAT

Prije izrade etažnog elaborata kuća-zgrada koja se etažira mora biti upisana u katastar i zemljišne knjige. Ako nije upisana ili postoje odstupanja od stanja na terenu potrebno je geodetskim elaboratom izvršiti upis i usklađenje.
Ako je neki stan dio stambenog objekta ili zgrade, da bi postali stvarnim vlasnikom tog stana potrebno je objekt etažirati. Etažnim elaboratom se nad objektom uspostavlja etažno vlasništvo pri čemu svaki od upisanih vlasnika postaje vlasnikom svojeg stana.