Usluge koje nudimo

GEODETSKI PROJEKT

Geodetskim projektom objedinjene su sve geodetske usluge potrebne za izgradnju objekta i upis u katastar i zemljišne knjige

GEODETSKI ELABORAT

Upisi objekata, usklađenja, parcelacije i svi ostali elaborati za katastar, zemljišnu knjigu i katastar vodova

LEGALIZACIJA OBJEKATA

Izrađujemo geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

ETAŽNI ELABORAT

Etažnim elaboratom se nad objektom uspostavlja etažno vlasništvo

PROJEKTIRANJE

Projektiranje uključuje analizu čestice, prikupljanje osnovnih parametara za veličinu, vrstu i namjenu građevine te izradu projekta

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Energetski certifikat je dokument kojim se prikazuju energetska svojstva zgrade